Hopp til hovedinnhold

Sekkepipe

Alle er kjent med bildet av skjørtekledde menn marsjerende med sekkepipe, og den skotske Great Highland Bagpipe fungerer som et særegent symbol for Skottland i dag. Sekkepipens ikoniske rolle i skotsk kultur er imidlertid en forholdsvis ny sosial konstruksjon, og lignende instrument er blitt spilt over hele Europa siden middelalderen. Hvorfor er skotske sekkepiper så berømte, mens sekkepiper fra andre deler av Europa ikke er det?

  • 1/1

De tidligste referansene til Highland Bagpipe er fra kriger på 1500-tallet, hvor dette instrument blir beskrevet som en erstatning for militære trompeter. Da prins Charles Stuart bygget opp en skotsk hær i et forsøk på å rive til seg den britiske tronen i 1746, ble sekkepiper spilt på både de skotske og engelske sidene. Prins Charles tapte imidlertid sitt forsøk på å ta makten, hvorpå engelskmennene i ettertid sto for ødeleggelse av mange aspekter av skotsk Highland-kultur.

At sekkepipen overlevde i denne perioden er paradoksalt nok på grunn av engelsk innflytelse. Som Hugh Cheape skriver: "Highland sekkepipe var i hovedsak 'reddet' og tatt opp av den britiske hæren som sitt kraftigste 'marsjerende' instrument" (cheape 2008: 134). Den britiske hæren dannet Highland-regimenter som kjempet for å utvide det britiske imperium rundt om i verden. På midten av 1800-tallet ble instrumentet og repertoaret standardisert og adoptert av korps fra hele verden, deriblant mange uten tilknytning til Skottland i det hele tatt. Den moderne Great Highland Bagpipe har tre dronepiper og en melodipipe som gir ni toner.

Mens mange skotter ikke identifiserer seg med stereotypien av Skottland som en sekkepipenasjon, er de aller fleste likevel enige om at Great Highland Bagpipe absolutt ikke står i fare for å forsvinne.

Referanse:

Cheape, H. (2008). The Bagpipe: perceptions of a national instrument (PhD). University of Edinburgh. http://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/2591

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1