<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />

LOST VOICES

Listening under the surface, en 26-kanals lydinstallasjon på Ringve Musikkmuseum

Jana Winderen​
i samarbeid med Tony Myatt
februar 2023 - februar 2024 i Kjeldsbergsalen


L O S T  V O I C E S
Ringve Musikkmuseum arbeider med en ny og samfunnsaktuell utstilling som handler om lyd som kilde til å forstå økologiske system og menneskelig påvirkning under vann.

Publikum får oppleve en spesiallaget komposisjon for Kjelsbergsalen med basis i undervannslyder fra den indre delen av Trondheimsfjorden, fra Ishavet og fra tropiske farvann. Livsformer under overflaten, som undervannsinsekter, krepsdyr, fisk og pattedyr orienterer seg, kommuniserer og jakter på ulike måter ved hjelp av lyd. Menneskelig aktivitet påvirker og maskerer lyden for dyrelivet og gjør det vanskelig for dem å høre hverandre. Menneskeskapt lyd øker mens biofonien minker etter hvert som arter dør ut.

Winderen har komponert denne lydinstallasjonen ved hjelp av hundrevis av lydopptak, og vi får høre lyder fra steder og vesener vi ikke er vant å lytte til. Lydene blir forsterket gjennom opptak med hydrofoner. Disse lydene er det ellers vanskelig å oppfatte for oss som ikke lever under vann.

L O S T   V O I C E S  åpner 18. februar 2023 og er åpen i ett år til februar 2024.

 • Jana Winderen gjør undervannsopptak til utstillingen The Art of Listening: Underwater ved Lenfest Center for the Arts, Colombia University, New York (2022). Foto: Gavin Browning (Foto/Photo)
  1/1
  Jana Winderen gjør undervannsopptak til utstillingen The Art of Listening: Underwater ved Lenfest Center for the Arts, Colombia University, New York (2022). Foto: Gavin Browning

OM KUNSTNEREN

Jana Winderen er en lydkunstner født i Bodø, med utdanning i billedkunst fra Goldsmiths University i London. Hun har også bakgrunn fra Naturvitenskaplig fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor hun studerte matematikk, kjemi og fiskeøkologi. Hun har brukt lyd som bærende element i arbeidet sitt siden 1992. Fra 2005 har hun spesialisert seg på å gjøre lydopptak med hydrofoner under vann. Hun er opptatt av å lydliggjøre økosystemer i havet og deres sårbarhet for menneskeskapt aktivitet gjennom komposisjoner i rom inne og ute.

Winderen har gjort stedsspesifikke lydinstallasjoner og konserter som har blitt vist og fremført i internasjonalt anerkjente institusjoner og i offentlige rom i Australia, Asia, Europa og Amerika.

Nylige arbeider inkluderer:

 • The Art of Listening: Underwater ved Lenfest Center for the Arts, Colombia University, New York (2022)
 • Listening through the Dead Zones for IHME, Helsinki (2021)
 • The Art of Listening: Underwater for Audemar Piguet at Art Basel, Miami (2019)
 • Rising Tide at Kunstnernes Hus in Oslo (2019)
 • Listening with Carp for Now is the Time in Wuzhen
 • Through the Bones for Thailand Art Biennale in Krabi
 • bára for TBA21_Academy, Spring Bloom in the Marginal Ice Zone for Sonic Acts
 • Dive in Park Avenue Tunnel in New York and Ultrafield for MoMA, New York

I 2011 vant hun Golden Nica ved Ars Electronica for Digital Musics & Sound Art.
Arbeidene hennes er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Thyssen Bornemisza Art Contemporary Collection, Østerrike og RMIT Art Collection, Melbourne, Australia. Hun utgir arbeidene sine på Touch (UK).

Jana Winderen: https://www.janawinderen.com

Tony Myatt er lydartist og ingeniør. Han arbeider som professor i musikk og lydopptak ved University of Surrey, Storbritannia. Han har spesialisert seg på romlig lydproduksjon som innebærer opprettelsen av tredimensjonale lydprojeksjoner for lydinstallasjonskunst, film og live lydforestillinger. 

I arbeidet sitt kombinerer Myatt lydproduksjonsteknikker med det nyeste innen 3D-lydgjengivelse for å plassere lyttere i komplekse, mangefasetterte 3D-lydmiljøer. Mye av arbeidet hans dreier seg om romlige lydreproduksjoner av dyreliv og naturfenomener, for å fremme temaer knyttet til bevaring av arter, bevisstheten om truede habitater og virkningene av klimaendringer og arter som er truet av menneskelig handlinger.

Tony Myatt: https://www.surrey.ac.uk/people/tony-myatt