<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=358484408187830&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Digitalt museum

Selv om museet er stengt kan du søke i deler av museets samling på Digitalt Museum.

Fordypning

Her kan du finne ut mer om noen utvalgte instrumenter.